Gamla Boråsbilder

Fredriksborgsgatan

 

 

 

 

 

 

Namnet efter Stadsjord/Lägenhet Fredriksborg. Lantbrukaren Fredrik Andersson vid Gässlösa frälsegård sålde området i början av 1900-talet. Fastighetsnamnet efter hans förnamn. Fredriksborgsgatan går från Furubergsgatan söderut. Fick sitt namn år 1929. Gatunamnet efter Stadsjord/Lägenhet Fredriksborg.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild