Gamla Boråsbilder

Fridenshöjd & Fridenhöjdsgatan

 

 

 

 

Fridenshöjdsgatan går från Ramnavägen till Göteborgsvägen. Gatunamnet efter Stadsjord/Lägenhet Fridenshöjd.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild