Gamla Boråsbilder

Gässlösa & Gässlösavägen

 

 

 

 

 

Gässlösavägen går från Druvefors mot Gässlösa. Fick sitt namn år 1929 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Det fanns fyra gårdar på 1540-talet som ingick i gården Gässlösa. Namnet efter närliggande sjön Gässlången.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild