Gamla Boråsbilder

Getängen & Getängsvägen

 

 

 

 

 

Getängsvägen går från Byttorps vägport till Ålgården. Fick sitt namn år 1929. Gatunamnet efter Stadsjord/Lägenhet Getängen.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild