Gamla Boråsbilder

Hästhagsgatan

 

 

 

 

 

 

 

Utgår från Enandersgatan, d v s den gamla vägen från Byttorps by till "hästhagen", nuvarande Ramnaparken. Fick sitt namn år 1932. Ett ägonamn från en gammal skifteskarta.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild