Gamla Boråsbilder

Källbäcksrydsgatan

 

 

 

 

 

 

Från Smörhulegatan till Ulricehamsvägen. Gatunamnet efter kronohemmanet Källbäcksryd som nämns i jordboken år 1567. Gårdsnamnet troligen efter det fornsvenska mansnamnet Kättilbern.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild