Gamla Boråsbilder

Landala & Landalagatan

 

 

 

 

 

 

Landalagatan gå väster om Norrby Långgata. Fick sitt namn år 1907 efter ett beslut i stadfullmäktige. Gatunamnet efter stadsjord/lägenhet Landala.  Det fanns även en mindre väg som gick inom Landala-området som hette Landalavägen och fick sitt namn 1932 och gatan finns inte längre.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild