Gamla Boråsbilder

Liljeberget/ Liljebergsgatan

 

Från Engelbrektsgatan österut. Gatunamnet efter stadsjord/lägenhet Liljeberget.

 

 

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild