Gamla Boråsbilder

Lundby/Lundbygatan

 

 

 

 

 

 

Lundbygatan går från Skaraborgsvägen till Bergslenagatan. Fick sitt namn år 1907 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Gatunamnet efter stadsjord/lägenhet Lundby.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild