Gamla Boråsbilder

Motorvägsbygget

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorvägen går genom Borås på en stadsmotorväg som skiljer sig relativt mycket från övriga stadsmotorvägar i Sverige, med en väg som går nära centrum och mestadels ovanför markplan. Genom de centrala delarna av staden byggdes den upphöjda vägen direkt intill omgivande bebyggelse. De flesta byggnaderna i närheten av stadsmotorvägen är kommersiella fastigheter, men även en del bostadshus finns nära vägen. Sträckningen genom Borås anses av många ha förstört mycket av stadens karaktär.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild