Gamla Boråsbilder

Petersbergsgatan

 

 

 

 

 

 

 

Petersbergsgatan går från Varbergsvägen till Boråshallen. Fick sitt namn år 1907 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Gatunamnet efter landeriet Petersberg, anlagt i början av 1800-talet av handelsmannen Petter Lund (1787- 1866). Landerinamnet efter ägarens förnamn Petter.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild