Gamla Boråsbilder

Ribbingsgatan

 

 

 

 

 

 

 

 

Riibbingsgatan går från Byttorpsvägen till Hästhagsgatan. Gatan fick sitt namn år 1928 efter ett beslut i Borås stadsfullmäktige. Namnet efter friherren Per Lindormsson Ribbing (1606-1664). Han var landshövding i Älvsborgs län och som ämbetsman hade han mycket med Borås att göra.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild