Gamla Boråsbilder

Spårgatan

 

 

 

 

 

 

 

Gatan gick utmed järnvägsspåret från Brodal till Åhaga. Fick sitt namn år 1929. Gatan ersatte de båda äldre gatorna Östra och Västra Spårgatan. Gatan finns inte längre kvar.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild