Gamla Boråsbilder

Tollstorpsgatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Vintergatan till Graneliden. Gatan fick sitt namn år 1947 efter ett beslut i byggnadsnämnden. Gatan till minne av Georg Tollstorp (1732-1803). Han var borgmästare i Borås under åren 1766-1803. Han var också riksdagsman under många år och var en av de ledande inom mösspartiet. Dessutom bedrev han en omfattande affärsverksamhet och ägde ett stort antal fastigheter. Han ägde också Viskafors bruk och anlade landeriet Katrineberg, där han anlade en kvarn som levererade säd bl a till kronobränneriet (Brännerigården) i Borås.

 

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild