Gamla Boråsbilder

Väverigatan

 

 

 

 

 

 

 

En gata vänster om Druveforsbron. Fick sitt namn "Wäfverigatan" år 1907 efter ett beslut i Stadsfullmätige. Gatan finns inte längre kvar. Åkerlunds arbetarbostäder 2, 3 och 4 uppfördes 1898 av Åkerlunds Bomullsspinneri Husen revs 14 oktober 1974

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild