Gånggrift i Luttra

Falköpings Kommun

 

Gånggriften i Luttra är en av länets och även landets bäst bevarade gånggrifter.  Den har bland annat en takhäll i ursprungligt

läge. Liksom de flesta gånggrifter är den omgärdad av en hög. Högen har en diameter på 18 meter och en höjd på 2 meter.

Den fyra meter långa gången löper ut från kammarens östra sida. År 1863 undersöktes gånggriften av Bror Emil Hildebrand

som genom att flytta gavelhällarna, kunde konstatera att stenkammaren var hårt packad med jord och mindre stenar. Förutom

ben efter gravlagda människor fann man bland annat lansspetsar av ben och flinta, pilspetsar av flinta, bennålar samt hängen

av ben och djurtänder i fyllningen. Hildebrand uppskattade mängden individer, vars ben blivit deponerade i Luttra gånggrift,

till fler än 100 stycken. 30 meter åt nordväst finns ytterligare en gånggrift. Denna har en stenkammare med måtten 14 gånger

sju meter och är ca en halv meter hög. Den ligger i en övertorvad det vill säga övervuxen stensättning. Av den två meter långa

gången som löper ut från kammarens östra sida återstår två hällar, en på vardera sida om stenkammarens mynning.

 

Koordinater X 6447492, Y 1368240

Se bilderna i ett bildgalleri