Gånggrift i Vårkumla

Falköpings Kommun

 

Gånggrifterna i Vårkumla ligger väl synliga uppe på ett åskrön omgivna av åkermanr. Platsen är väl vald med vacker

utsikt över landskapet och platåbergen. Den ena av gånggrifterna är en av länets största och ett av takblocken beräknas

väga 16 ton. Den ena gånggriften ligger i en övertorvad stensättning, möjligen en naturlig kulle som är cirka 20 meter i

diameter. Kammaren i stensättningens mitt är 12 x 2,5 meter. På långsidorna finns tre respektive två synliga hällar. I söder

finns en gavelhäll som också kan vara en nedrasad takhäll vilka är två till tre och en halv meter stora. I östra delen av

kammaren är en nyckelsten på vilken det vilar ett takblock. Längs den förmodade gången finns inga hällar kvar. Tio meter

sydväst om graven finns ytterligare en gånggrift, den ligger i en cirka 14 meter bred övertorvad stensättning. Kammaren i

stensättningens mitt är 6 x 3 meter. Längs västra långsidan är tre hällar och längs den östra två. Över kammaren ligger två

takblock vilka är 2 x 1,5 meter respektive 4 x 2,5 meter. Det ena blocket är nerdrasat. I östra delen av kammaren finns det

en nyckelsten på vilken det största blocket vilar. På gången sidor finns två respektive en häll. Gångens hällar är bara synliga

till en mindre del ovan jord

 

Koordinater X 6442015 Y 1369197

 

Se bilderna i ett bildgalleri