Gärdhems Kyrka

Trollhättans Kommun

 

Gärdhems kyrka uppfördes 1877-79. I samband därmed övergav man Gärdhems gamla kyrka från 1100-talet,

som nu är en ruin, belägen cirka en kilometer från nuvarande kyrka i anslutning till den gamla bykärnan. Ritningarna

till den nya kyrkan utfördes av Fredrik Wilhelm Scholander. Kännetecknande för hans kyrkoarkitektur är det tre-

delande innertaket och det runda korvalvet med tribunbågen.  Under restaureringen i början av 1950-talet tillkom

altaruppsatsen av konstnären Arvid Brynth. Altartavlan har som tema Jesu ord: "Kom till mig, alla ni som är tyngda

av bördor, jag skall skänka er vila". Korfönstren av Simon Sörman till kom 1952 och även äldre fönster finns bevarade.

Bibelorden längs överkanten av väggarna är ursprungliga och hör samman parvis, till vänster lagens krav och till höger

evangeli ord. Fler inventarier från den gamla kyrkan finns kvar bl.a. dopfunten från 1200-talet. Den gamla predikstolen

skänktes 1695 av Eleonora Oxehufvud. Två av kyrkans tre klockor är medeltida. 

 

Koordinater: X 6463142, Y 1296188

Se bilderna i ett bildgalleri