Gökhems Kyrka

Falköpings Kommun

 

Är en tornlös kyrka absidkyrka med medeltida sakristia och vapenhus. I norr en romansk portal.  Från en

fönsteromfattning härrör en bågsten med skulpterat huvud och rankornament, 1100-talet.  Kyrkan välvdes

med kryssvalv i slutet av 1400-talet och smyckades då med kalkmålningar, som  aldrig varit överkalkade.

De är utförda i målarens Amunds allmogemässigt dekorativa stil.  Restaureringen 1946 återgavs kyrkan sluten

bänkinredning varvid bevarade bänkdörrar från 1700-talet användes. Västläktare med målad bröstning från

1700-talet. Altartavla i barcok, omkring 1700. Dopfunt från 1200-talet.

 

Koordinater X 6452497, Y 1358931

Se bilderna i ett bildgalleri