Gösslunda Kyrka

Lidköpings Kommun

 

Gösslunda kyrka uppfördes i början av 1100-talet i romansk stil. Kyrkan skadades vid ett åsknedslag 1851,

men reparerades. År 1913 restaurerades kyrkan grundligt och den fick då tillbaka sin spira som är typisk för

Kållandskyrkorna. I kyrkans murar  finns en bildsten med en kentaur och en inmurad runsten. Utanför kyrkan

står runsten Vg 18.Gösslunda ligger på Kålland, inte på Kållandsö vilket bör påpekas. En gammal och vördnadsvärd

kyrka med den för trakten typiska tornspiran. I det inre altartavla och predikstol i barock. Vapnet som tillhör ätten

Roos af Hjelmsäter kommer från Huggenäs i Värmland

 

Koordinater: 6495231, Y 1341468

Se bilderna i ett bildgalleri