Gravfält & Hålvägar i Timmele

Ulricehamns Kommun

 

På den här platån ovan Ätran ligger ett drygt 200 x 100 meter stort gravfält en bit bort i från rastplatsen. Gravplatsen

har bl.a gravhögar från järnålderns senare del (500 f Kr - 1050 e Kr). Det ser ut som låga kullar vid platåns sydöstra

del och där finns också runda, flacka stensättningar som kan vara något äldre.Gravfältet vid Ätran kan ses som ett bygde-

gravfält där delar av befolkningen samlats. Gravfältet är ett av flera järnåldersgravfält i trakten. De fyra hålvägarna leder

ner till vadstället över Ätran. De är upp till 4,5 meter djupa och ibland 10 meter breda. Vägarna är en del av den urgamla

ridvägen längs Ätradalen. Människor har följt vattendragen från kusten in i centrala Västergötland i tusentals år. Vid Timmele

var ån lätt att vada över vilket gjorde det möjligt att ha kontroll över transporter och resande. Timmele by växte upp runt

vadstället och strax intill ligger kyrkoplatsen. Här låg även häradets tingsplats vilket visar att orten tidigt var betydelsefull.

Ridvägen var så viktig att den gav namn åt hela häradet, Redvägs härad. En som kan ha färdats här är munken Askar. År

820 for han landsvägen österut till Birka för att grunda en kristen församling. Några århundraden efter Anskar kom pilgrimerna.

De var på väg till Olav den heliges grav i Nidaros i Trondheim. Ridvägen längs Ätran anslöt till medeltidens Eriksgata, den färd

runt riket som den nya kungen måste göra. På 1500-talet tillät Gustav Vasa att ridvägen användes för handel och transporter

över gränsen till danska Halland. Den gamla gränsen mot Danmark - Norge som gick i närheten innebar att krigshärar också

dragit fram genom bygden.

 

Koordinater X 6417044, Y 1359171

 

Se bilderna i ett bildgalleri