Gravfält Vesene

                                                                                             

Gravfält 50 x 40 m bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöras av 2 domarringar,

2 resta stenar och ca 6 stensättningar. Domarringarna är ca 7 respektive 9 m i diameter

av 11 respektive 9 klumpformiga stenar. Den längst mot NÖ belägna domarringen är skadad

vid grustäkt i sin SÖ del och den 6 & 7 meter lång sträcka. Troligen har därvid 2 stenar tagits

bort. Det ursprungliga antalet stenar borde ha varit 11. De 2 resta stenarna finns i fältets mitt

 och är 0,8 0,9 m h. Stenarna står med ca 2,5 avstånd från varandra och ha möjligen utgjort

en del av en domarring. De står nu i kanten av den största stensättningen. En av stensättningarna

är större än de övriga. Den är 11 m i diameter, de övriga är 5 - 7 m i diameter, fyllda ca 0,3 m h.

Fyllningen utgöres av i torvyta synliga 0,2 - 0,3 m stora stenar. I fältets N kant och intill en åker

finns 3 högliknande lämningar 4 - 5 i diameter och 0,3 - 0,5 m h bestående av stora mängder

0,1 - 0,2 m st rundade stenar. dessa utgöra säkerligen odlingsrösen.

 

Koordinater X 6428264, Y 1334554

 

Se bilderna i ett bildgalleri