Grimmareds Kyrka

Varbergs Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt korparti, en vidbyggd sakristia i norr samt ett kyrktorn i väster. Huvudingången går via vapenhuset i tornets bottenvåning och en till ingång går till korpartiet i sydost. Av den äldsta stenkyrkan, som sannolikt uppfördes under äldre medeltiden, återstår ännu betydande delar i det befintliga långhusets västra sida. Det ursprungliga koret ersattes 1803 med ett korparti lika brett som långhuset. 1813 uppfördes kyrktornet vid västra sidan. 1959 tillbyggdes en sakristia åt norr i anslutning till koret. Exteriören har efter ombyggnaderna i början av 1800-talet enkel, nyklassicistisk karaktär. Murarna ät vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Kyrkorummets tak har ett tunnvalv av trä med profilerad taklist. Den fasta inredningen präglas framförallt av altaruppsats och predikstol, förvärvade under 1800-talets andra hälft och av tidtypiskt utformning. I samband med restaureringen 1959 tillkom sakristian. Taket hade tidigare dekorationer målade av Ditlof Ross någon gång under tiden 1730-1764, vilka förstördes då man 1862 lade in ett nytt tak. Bevarade är dock läktarbröstningens apostlaserie målad av Ross vid samma tid.

 

 

 

 

Koordinater N 57.24660°, E 12.45902°

 

Se bilderna i ett bildgalleri