Grude Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Kärnan från medeltiden, troligen 1300-talet och var ett kvadratiskt stenhus. 1688 förlängdes kyrkan åt öster.

1891-92 blev kyrkan grundligt ombyggd, sakristian tillbyggdes och torn med vapenhus tillkom. I vapenhuset

hänger en värja, som på 1700-talet hängt i koret. En träljuskrona från 1817 hänger i trappan till orgelläktaren.

Två vackra ljuskronor pryder kyrkorummet. Som vi nu ser kyrkorummet präglas det av 1900-talet. Det var

kyrkliga syföreningen som underhåller och kompletterar kyrkan inventarier. Orgeln är från 1968. Dopfunten, som

är från medeltiden, hör sannolikt till kyrkans ursprungliga utrustning. Dopfatet av mässing är skänkt 1927, det finns

mindre dopskålar av tenn från 1717 och av silver 1947. På norra väggen är en psalmnummertavla från 1747 uppsatt.

Altartavlan är målad 1927 av J. Hedaeus i Borås. Båda klockorna i tornet har tidigare suttit i en klockstapel, som revs

1891. Lillklockan är troligen äldst. Den är omgjuten 1852. På tornets södra yttervägg är en gravsten uppsatt. Av döma

av figurernas klädedräkt är den från mitten av 1600-talet. På kyrkogården finns en gravsten från 1772.

 

Se bilderna i ett bildgalleri