Gudhems Klosterruin

Falköpings Kommun

 

Mitt i Västergötland, vid Hornborgarsjöns sydspets, låg en förkristen kultplats som redan under 800- eller 900-talet

fick namnet GUDHEM. Så har man länge tolkat den historiska betydelsen av det sällsamma ortnamnet Gudhem.

När man sedan vid arkeologiska utgrävningar våren 1984 återfann resterna av ett vikingatida gravfält

fick vi bekräftat att så också varit fallet.

 

Se bilderna i ett bildgalleri