Gunnarsjö Kyrka

Varbergs Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkan är byggd i gråsten och består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt avslutat kortparti, en vidbyggs sakristia i norr, ett vapenhus i söder samt ett kyrktorn i väster. Ingångar går genom tornets bottenvåning och genom vapenhuset. Av den äldsta stenkyrkan, som sannolikt uppfördes under äldre medeltiden, återstår ännu betydande delar i långhusets västra del. Vid en ombyggnad 1797 utvidgades korpartiet och fick samma bredd som långhuset. Kyrktornet tillkom 1821, murarna är vitputsade såväl ut- och invändigt och genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. den enkla exteriören kontrasterar mot den rika 1700-talsinteriören. År 1964 tillbyggdes nuvarande sakristia i norr. År 1752 bemålade Ditlof Ross takvalvet och målningar från samma tid finns därutöver på bänkdörrarna. Vid byggnadens förlängning i öster 1797 målades taket över. En ommålning tillkom 1823, som utfördes av Peter Hallberg, men den saknade troligtvis figurmåleri. Vid en restaurering 1930 tom man åter fram Ross takmåleri. Det under slutet  av 1700-talet förlängda korpartiet kompletterades vid nämnda restaurering med bilder i samma stil utförda av konservator Carl Otto Svensson och konserverades av Thorbjörn Engblad.

 

 

 

 

 

Koordinater N 57.31194°, E 12.63996°

 

Se bilderna i ett bildgalleri