Gustav Adolf Kyrka

Borås Kommun

 

Biskop Hjalmar Danell invigde Gustav Adolf kyrka i Borås i maj 1906. Den har ritats av arkitekten Carl Bern i nygotisk stil.

Vid pastoratsindelningen 1939 blev Gustav Adolf huvudkyrka  i egen församling. Vid en renovering i början av 50-talet gav

arkitekten Otar Hökerberg kyrkan dess nuvarande utseende. Då byggdes bl a en ny fristående sakristia. Även muralmålningarna

kom till då, gjord av Pär Siegård och Kaj Siesjö. Christian Berg står för altaruppsatsen där han framställer de fyra evangelisterna.

Predikstolen har sju bildfält, snidade av Torolf Engström. Dopfunten är gjort av den gamla predikstolen, av Liss Eriksson, liksom

järnsmidet bakom dop- funten. Kyrkans stora orgel byggdes 1975 - 1976 av Macussen & Son i Köpenhamn. Kororgeln kommer

från Grönlunds orgelbryggeri 1965 och pryds högst upp av Sankta Cecilia, kyrkomusikens skyddshelgon

 

Koordinater X 6403284, 1329732

Se bilderna i ett bildgalleri