Gustav Adolfsskolan

Borås Kommun

 

Stod klart år 1907 och var en väldigt stor skola på denna tid. Den innehäll 8 större och 8 mindre salar och var beräknad

till 650 skolbarn. Det fanns även ett skolbad i källaren, och det var det första i Borås. Den var i bruk fram tills år 1940, det

var det året som badhuset vid Järnvägsgatan-Kungsgatan stod färdigt. År 1942 gjorde en ordentlig ombyggnad av skolan

då man byggde på ytterligare en tredje våning och då flyttades ingångarna till gavlarna.

 

Se bilderna i ett bildgalleri