Hällkista Herrljunga

Herrljunga Kommun

 

Hällkistan vid Herrljunga kyrkogård omges av en hög. Själva kistan består av en: 9,5 x 2 m stor kammare

med förrum i söder. I tvärväggen mellan de båda rummen finns ett gavelhål. Flerrummiga hällkistor finns

bara inom ett begränsat område i Mellansverige, de flesta i Västergötland. Hällkistan undersöktes 1875

av O Montelius, varvid bl.a. påträffades 19 dolkar och spjutspetsar samt 4 pilspetsar av flinta, en bronsnål

och två spriralringar av brons samt skelettrester. Hällkistor uppfördes av en jordbrukande och boskaps-

skötande befolkning under den yngsta stenåldern (1800 - 1500 f Kr.). De döda har begravts obrända och

i varje hällkista har i allmänhet ett flertal begravningar ägt rum.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6442937, Y 1336773

Se bilderna i ett bildgalleri