Hällkista Herrljunga

                                                                                             

Hällkistan vid Herrljunga kyrkogård omges av en hög. Själva kistan består

av en: 9,5 x 2 m stor kammare med förrum i söder. I tvärväggen mellan de

båda rummen finns ett gavelhål. Flerrummiga hällkistor finns bara inom ett

begränsat område i Mellansverige, de flesta i Västergötland.

Hällkistan undersöktes 1875 av O Montelius, varvid bl.a. påträffades

19 dolkar och spjutspetsar samt 4 pilspetsar av flinta, en bronsnål och

två spriralringar av brons samt skelettrester.

Hällkistor uppfördes av en jordbrukande och boskapsskötande befolkning

under den yngsta stenåldern (1800 - 1500 f Kr.). De döda har begravts

obrända och i varje hällkista har i allmänhet ett flertal begravningar ägt rum.

 

Koordinater X 6442937, Y 1336773

 

Se bilderna i ett bildgalleri