Marbäcks Hällkista

Ulricehamns Kommun

 

Flertusenårig familjegrav Marbäcks hällkista är en grav från slutet av stenåldern. Människan hade då börjat

bruka jorden och ha boskap, men försörjde sig även på jakt och fiske. Områden som tidigare varit obebodd

 röjdes för odling och bete. Man bosatte sig gärna på höjder nära vattendrag. Sina döda begravde man utan

kremering. Hällkistan gav plats åt flera begravningar, såväl vuxna som barn och spädbarn kunde vila där. En rik

släkt kunde bygga en stor grav och skänka värdefulla föremål till den döde. Graven består av 23 resta hällar och

en enda takhäll, ursprungligen fanns flera. Den är placerad på en höjd, kistan har varit övertäckt av jord eller ett

stenröse under forntiden. Till megalitgravarna hör hällkistor, dösar och gånggrifter. Hällkistorna är yngst och byggdes

2400 - 1000 f.Kr. I sjuhäradsbygden har man funnit omkring 80 hällkistor. De finns i hela södra Sverige, flest på

sydsvenska höglandet. När hällkistan upptäcktes 1888 fann man dolkar, spjutspetsar, pilspetsar, skrapor, knivar och

spån av flinta, yxa och mejsel av sten, hängprydnader av skiffer samt två lerkärl. I ett av kärlen fanns avtryck av

vete. Fynden finns på Historiska museet i Stockholm

 

Koordinater X 6403053, Y 1359337

 

Se bilderna i ett bildgalleri