Hällstad Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Kyrkan är högt belägen och syns vida bygden. På denna plats låg en mindre kyrka från 1100-talet, som 1819 ersattes

av den nuvarande. Tornet uppfördes 1835. Altartavlan skänktes till kyrkan 1918, den är målad av G.V Sparvenfeldt

och är en kopia av altartavlan i Lovö kyrka. Vid restaureringen 1923 tillkom predikstolen med baldakin. Dopfunten

från 1100-talet är prydd med växtornament och figurer i en platt reliefteknik. I ett av arkad- fälten ser man Kristi dop i

Jordan. Från den medeltida kyrkan har också bevarats en primklocka och ett rökelsekar. Under senare tid har kyrkan

som gåva fått en pietá- skulptur av italienskt ursprung. Orgeln från 1800-talet, genomgick en omfattande restaurering under

1988. Lillklockan i tornet är daterad 1409. Storklockan är från 1875. På kyrkogården finns en ståtlig gravvård över officer-

släkten Schwartzenhoff. Psalmdiktaren Johan Hjertén, som var kyrkoherde då kyrkan uppfördes, har också fått sin vård där.

En märklig gravvård för 1100-talet hör sevärdheten till i bygden. Den består av en liggande häll med liljestensmönster. Vid dess

båda ändar är gavlar av uppstående stenar med människo- och djurfigurer i reliefteknik. det är ej känt vem vården har rest över.

 

Koordinater X 6421928, Y 1353352

Se bilderna i ett bildgalleri