Härjevads Kyrka

Lidköpings Kommun

 

Kort historik om Härjevad kyrka byggdes 1915 och ersatte då den träkyrka från 1604, som till 1921 stod kvar på den gamla kyrkplatsen

vid Lidan och som nu finns i Fornbyn i Skara. Den nuvarande kyrkan är byggd av granit, som brutits i Lidans dalgång. Kyrkan ritades av

arkitekt Ivar Tengbom, Stockholm. Kyrkan är byggd i romansk stil, och interiören präglas av bondbarock. Altartavlan som ar ritad av

konstnären Folke Hoving, Stockholm, visar överst treenighetssymbolen triangeln, i mitten inskriptionen ”Se Guds Lamm” och de grekiska

bokstäverna alfa och omega på ömse sidor därom. 1956 tillkom kyrkorgeln, byggd av Smedmans Orgelbyggeri, Lidköping. Den har sju

stämmor. I vardera av kyrkans gavelfasader finns en gravsten från omkring år 1200 inmurad, en s k stavkorshäll, som förut legat på gamla

kyrkogården.

 

Koordinater X 6474494, Y 1339071

Se bilderna i ett bildgalleri