Härna Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Man beräknar att kyrkan byggdes någon gång på 1100- eller 1200-talet. Från den äldsta tiden består murarna i långhuset. Dopfunten

i sandsten, på foten dekorerad med repstav och band- ornament, är kvar från kyrkans byggnadstid. Under 1600- eller 1700-talet för-

längdes kyrkan åt öster, och den tresidiga koravslutningen tillkom. I början av 1800-talet föreslog stiftsledningen att kyrkan skulle överges

till förmån för en ny kyrka, gemensam för tre socknar, på en helt ny plats. Härna kyrka dom dock att stå kvar och restaurerades kraftigt

1838. Altartavlan föreställer nattvardens instiftande. Den är ett 1600-talsarbete och skänktes av överste Börje Nilsson Drakenberg till

gården Tissås i socknen. Donatorn lät avbilda sig själv som en av apostlarna på tavlan. Hans namn står även, tillsammans med hustruns

Christina Stierna, på predikstolen, som skänktes till kyrkan 1659. Ett s.k. uppståndelsekors - en del av en altaruppsats från 1800-talet

är uppsatt invid dopfunten. På kyrkans ena yttervägg finns en solvisare från 1728. En gammal offerkista finns också bevarad. Klockstapeln

uppfördes på 1700-talet. I den hänger två klockor. Den stora, som saknar inskription, tros stamma från 1500-talet.

 

Koordinater  X 6416240, Y 1347480

Se bilderna i ett bildgalleri