Hasslösa Kyrka

Lidköpings Kommun

 

Omkring en kilometer sydväst om nuvarande kyrka fanns en medeltida stenkyrka. Nuvarande stenkyrka uppfördes

åren 1893-1894 efter ritningar av arkitekt Lars Emanuel Pettersson. 1936 uppfördes nuvarande sakristia vid kyrkans

södra sida efter ritningar av arkitekt Adolf Niklasson.

 

Se bilderna i ett bildgalleri