Järnvägsbro Herrljunga 43:1

Herrljunga Kommun

 

Man når bron enklast om man utgår från Herrljunga kvarn ( numera en ruin) vid Kvarnvägen. Efter en kort promenad

på en breddad, lummig stig (uppströms) längs kvarnkanalen är man vid målet Ett fåtal meter nedströms bron leder kraftiga

hällar tvärs över älvfåran och bildar ett mindre fall. Bron är en av Sveriges äldsta besvarade järnvägsbroar, byggd 1857

och breddad för dubbelspår 1951.

 

Koordinater X 6443154, Y 1336676

Se bilderna i ett bildgalleri