Herrljunga Kyrka

Herrljunga Kommun

 

I det begynnande 1860-talet rev sockenmän från Herrljunga och Tarsleds församlingar sina medeltida

kyrkor av sten och återanvände byggstenarna när de - både män och kvinnor - gjorde dagsverken och

byggde sin kyrka. Den är uppförd under byggmästare Ingemarssons ledning vid järnvägsstationen i det

då framväxande stationssamhället. Empirestilens räta linjer och vinklar präglar alltjämt den vitrappade

kyrkans exteriör, med dess korskrönta, 38 meter höga västtorn med spira. I tornet hänger två klockor,

storklockan från Tarsleds kyrka och lillklockan, gjuten 1894. Klockans interiör förändrades 1938 i sam-

band med att kyrkans kor byggdes om. Altarskärmarna i provinsiell barockstil från de rivna kyrkorna

pryder högaltare respektive dopaltare. Bland inventarierna märks dopfunten från 1200-talet, huggen

i sandsten och med ornament, vars palmettmönster antyder påverkan från samtida engelska funtmästare.

Kyrkan har två orglar, en på läktaren (ursprungligen med 10 stämmor) färdigställd 1880 av orgelbyggaren

S. Molander, Göteborg, och renoverad 1908 och 1918. Efter en genomgripande ombyggnad, utförd av

orgelbyggaren Orvar Smedman, Lidköping, återinvigdes den 1973, nu med 23 stämmor. Kororgeln är

byggd av Künkel och invigd 1974. Den är utrustad med fem stämmor

 

Koordinater X 6442778, Y 1335928

Se bilderna i ett bildgalleri