Hindås Järnvägsstation

Härryda Kommun

 

Göteborg-Borås Järnväg (GBJ) var namnet på järnvägen mellan Göteborg och Borås under tiden järnvägen ägdes av ett

enskilt järnvägsbolag (Göteborg-Borås järnvägs AB). Banan byggdes mellan 1892-1894 och tillhör staten sedan 1941

och ingår numera i Trafikverkets bannät som en del Kust till kustbanan. Det nationalromantiska stationshuset ritades av

den svenske arkitekten Yngve Rasmussen och stod klart år 1907.

 

Koordinater N 57.70441°, E 12.45140°

 

Se bilderna i ett bildgalleri