Hössna Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Hössna kyrka är belägen en liten bit utanför Hössna i Ulricehamns kommun. År 1839 byggdes den nya kyrkan i Hössna

sedan sockenstämman 1822 hade konstaterat att den gamla kyrkan både var skadad och för trång. Ritningarna  hade gjort

av G L Westerling och modifierades av byggmästaren Lars Nilsson från Sandhult. Av den gamla kyrkan som är daterad till

medeltiden återstår bara sakristian, belägen på kyrkogården. Den används fortfarande till gudstjänster och  andakter i mindre

sammanhang. År 1955 gjorde en omfattande renovering av den nya kyrkan, bland annat målades interiören om och två fönster

murades igen på insidan, då de ansågs "synnerligen störande i interiören och obehövliga". Predikstolen som har tagits från den gamla

kyrkan konserverades och kyrkan försågs med elektricitet. Även på 1990-talet gjorde målningsarbeten både in- och utvändigt.

 

Koordinater: X 6413468, Y 1365218

Se bilderna i ett bildarkiv