Hovs Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Hovs Kyrka är från 16- eller 1700-talet med tresidigt kor och vapenhus i väster.  Inredningen från

1800-talet genomgick restaurering 1937, då bänkinredningen förbättrades och gamla predikstolen,

ett folkligt skulptur- och snickeriarbete från 1700-talets början ursprungligen hörrörande från Skölvene

uppsattes. Vid restaureringen blottades under golvet grundmurarna till  medeltidskyrkans absid. Dop-

funten från 1100-talet med repstavsordnament är vackert uppställd på sin  runda stenplint. En vacker

gravsten med en dekorativ mansfigur i plattrelief från 1671 är uppställd mot kyrkans yttervägg.

 

Se bilderna i ett bildgalleri