Humla Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Humla kyrka tillhör Redvägs församling och ligger i Ulricehamns kommun. Det fanns tidigare en tornlös medeltida

stenkyrka som revs 1889 och nuvarande kyrka är uppfördes 1889 - 1891 efter ritningar av Fritz Eckert. Kyrkan

är i nyromansk stil och består av långhus. I norr finns ett femsidigt kor och i söder ett kyrktorn med ingång. Vid

långhusets västra sida finns en sakristia. En renovering genomfördes 1949 - 1950, då elektrisk uppvärmning

installerades och ersatte då tidigare kaminer.

 

Koordinater X 6428327, Y1364715

Se bilderna i ett bildgalleri