Humlaledet

Vara Kommun

Humlaledet representerar ett stycke intakt backstugumiljö från 1600- och 1700-tal. Två låga bostadshus varav det en innehåller

fähus ligger fint inramade och lätt att se från vägen. På platsen finns också ett lite större hus vilket ibland fungerar som kaffestuga.

På denna plats spelade man in delar av filmen "Rid i natt".

 

Koordinater X 6461922, Y 1352314

Se bilderna i ett bildgalleri