Hyssna Gamla Kyrka

Marks Kommun

 

Den gamla kyrkan i Hyssna byggdes på 1100-talet. När en ny kyrka byggdes 1907 övergavs den gamla och dess

skick har i stort sett bevarats sedan dess. Innertakets tunnvalv fick kyrkan på 1600-talet. Målningarna har utförts av

Andreas Falk och visar scener ur Jesu liv. Dessa kompletterades 1728 av Sven Vernberg. På 1700-talet byggdes kyrkan

ut och då fick den också altaruppsats och predikstol i barockstil, skurna av Gustaf Kihlman, Borås, men dessa flyttades till

den nya kyrkan. Som altarprydnad tjänstgör istället ett triumfkors från tidig medeltid. Kyrkan har också en spelmansläktare

längst fram bakom altaret, något som är ovanligt i kyrkor.  Läktaren var avsedd för de fiolspelare som medverkade vid bröllop.

Kyrkan har flera medeltida inventarier. Förutom det magnifika triumfkrucifixet kan nämnas en sittande madonna från 1100-

eller möjligen 1200-talet, där Maria avbildats som himladrottning. På kyrkans norra vägg finns ytterligare en madonna och en

Kristusskulptur. Båda är från senmedeltid och  anmärkningsvärt välbevarade. Dopfunten är från 1300-talet och har fått komma

tillbaka till kyrkan efter ett antal år på Statens Historiska Museum.

 

Koordinater X 6386066, Y 1304148

Se bilderna i ett bildgalleri