Istorps Kyrka

Marks Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkobyggnaden har en stomme av sten och består av rektangulärt långhus med femsidigt avslutat kor i öster. Koret ger ett visuellt intryck av att vara halvrunt. Ett kyrktorn finns vid västra sidan, ingång finns i tornets västra sida samt mitt på långhusets sydsida. Murarna är vitputsade såväl in- som utvändigt och genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Kyrktornet kröns av tidtypisk huv med lanternin. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv av trä. Ursprungliga kyrkan uppfördes troligen på medeltiden. Vid en stor ombyggnad 1734 uppfördes nya ytterväggar i söder och öster. Nuvarande planform är huvudsakligen resultatet av om- och tillbyggnader under första hälften av 1800-talet. Vid en ombyggnad 1804 förlängdes kyrkan år öster och korpartiet fick sin nuvarande utformning. Kyrktornet i väster uppfördes 1805. Vid en ombyggnad 1836 höjdes ytterväggarna en halmeter och nya takvalv tillkom. Fönsteröppningarna förstorades in och yttertaket förändrades. 1841 murades kyrktornet om och försågs med nuvarande lanternin. 1861 lades ett nytt golv in i kyrkorummet, kyrkans exteriös präglas till en stor del av ombyggnaderna under 1800-talets första hälft.

 

 

 

 

Koordinater N 57.33783°, E 12.49954°

 

Se bilderna i ett bildgalleri