Jäla Kyrka

Falköpings Kommun

 

Av den kyrka som uppfördes i Jäla någon gång under 1100-talet kvar- står numera bara långhusmurarna. Det tresidiga koret

utbyggdes 1787 och ny sakristia tillkom 1791. Det nuvarande tornet, som ersatte ett tidigare, möjligen under medeltiden byggt

torn, tillkom 1824. Det är ovanligt mäktigt och har tidstypiskt lanterin. En grundlig renovering efter arkitekt Anders Rolands

förslag företogs 1924. Samma år utfördes den nyklassiska altaruppsatsen av arkitekt Ragnar Hjort. Korsväggens fönster igen-

sattes därvid. Altartavlan målades 1926 av den som porträttör bekante stockholmskonstnären Edward Berggren och skänktes

var församlingens arbetskrets. Samma givare står bakom det 1963 tillkomna altarkrucifixet från Oberammergau. Äldst bland

föremålen i kyrkan är utan jämförelsedopfunten av sandsten. Det vilar på sitt ursprungliga stenpodium, vilket återfanns 1924 i

golvet intill den forna västingången. Orgeln byggdes 1985 av Smedmans Orgelbyggeri AB och har sju stämmor. Fasaden är en

kopia av en tidigare orgelfasad. Predikstol och läktarbröst är från 1800-talet, den mellersta av de tre ljuskronorna från 1700-talet

och den robusta dörren till sakristian medeltida.

 

Koordinater X 6435428, Y 1355496

Se bilderna i ett bildgalleri