Jäla Kyrka


Av den kyrka som uppfördes i Jäla någon gång under 1100-talet kvar-
står numera bara långhusmurarna. Det tresidiga koret utbyggdes 1787 och
ny sakristia tillkom 1791. Det nuvarande tornet, som ersatte ett tidigare,
möjligen under medeltiden byggt torn, tillkom 1824. Det är ovanligt mäktigt
och har tidstypiskt lanterin. En grundlig renovering efter arkitekt Anders Rolands
förslag företogs 1924. Samma år utfördes den nyklassiska altaruppsatsen av arkitekt
Ragnar Hjort. Korsväggens fönster igensattes därvid. Altartavlan målades 1926 av den
som porträttör bekante stockholmskonstnären Edward Berggren och skänktes va
församlingens arbetskrets. Samma givare står bakom det 1963 tillkomna altar-
krucifixet från Oberammergau. Äldst bland föremålen i kyrkan är utan jämförelse
dopfunten av sandsten. Det vilar på sitt ursprungliga stenpodium, vilket återfanns
1924 i golvet intill den forna västingången. Orgeln byggdes 1985 av Smedmans
Orgelbyggeri AB och har sju stämmor. Fasaden är en kopia av en tidigare
orgelfasad. Predikstol och läktarbröst är från 1800-talet, den mellersta av de tre

ljuskronorna från 1700-talet och den robusta dörren till sakristian medeltida.

 

Koordinater X 6435428, Y 1355496

 

Se bilderna i ett bildgalleri