Järnvägsbro Hillared

Svenljunga Kommun

Bilden visar en av de få kvarvarande järnvägsbroarna med stenvalv i kallmur. Den leder över Lillån i Hillareds

socken, Kinds härad, Svenljunga kommun. Kulverten har en total längd på cirka 25 meter och en fri spännvidd

på 3 meter. Valvets insida är fogstruken. I valvets slutsten står årtalet 1900 inristat. ''Kinds Härads Järnväg"

mellan Borås-Svenljunga invigdes år 1885. Den hade stationer i Sexdrega och Hillared och hållplatser i Ringestena

och Kråkered. När ombildning till "Borås-Alvesta Järnväg (BAJ) skedde år 1902 revs Hillareds gamla stationshus

och ersattes med ett nytt vid den närliggande nya bansträckningen Borås Alvesta. Det var i samband med

denna ombildning järnvägsbron över Lillån uppfördes. Hillareds stationshus har med undantag för smärre

justeringar behållits i ursprungligt skick.

 

Koordinater X 6392443, Y 1341576

Se bilderna i ett bildgalleri