Källunga Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Källunga kyrka är liten och låg och saknar torn. Den ursprungliga delen torde vara uppförd i slutet av 1100-talet.

Den kan ha föregåtts av en träkyrka som de första kristna på denna plats byggt i slutet av 1000-talet. 1796 till-

byggdes ett korrum i öster i form av en tresidig absid och 1842 uppfördes en sakristia på norra  sidan och ett nytt

vapenhus på västra gaveln. Det förut platta och låga innetaket ersattes då också med ett högt och vävt tak. Vid den

genomgripande restaureringen 1945 försökte man återskapa den gamla medeltida  stil som försvunnit inne i kyrkan

vid ombyggnaden 1842. Altartavlan målad av K Reimer 1904, förställer Kristi himmelsfärd.  På altaret står ett krucifix

av koppar från 1500-talet. I kyrkans tak hänger fyra ljuskronor, varav en är av trä.  Kyrkorgeln är till sin ursprungliga

del vad gäller fasaden från 1893 men i övrigt helt och hållet ombyggd 1915 och består av  fem stämmor. Dopfunten är

av sandsten och enligt expertisen från 1200-talet. I klockstapeln, ombyggd 1823 och försedd med  träpanel, hänger en

klocka som enligt text och rim på den, efter en olyckshändelse omgöts i Skara 1754, Anders Blidberg,

kyrkoherde skrev texten.

 

Koordinater X 6438904, Y 1344321

Se bilderna i ett bildgalleri