Källunga Kyrka

Källunga kyrka är liten och låg och saknar torn. Den ursprungliga delen torde vara uppförd i slutet av 1100-talet.

Den kan ha föregåtts av en träkyrka som de första kristna på denna plats byggt i slutet av 1000-talet.

1796 tillbyggdes ett korrum i öster i form av en tresidig absid och 1842 uppfördes en sakristia på norra

sidan och ett nytt vapenhus på västra gaveln. Det förut platta och låga innetaket ersattes då också med ett

 högt och vävt tak. Vid den genomgripande restaureringen 1945 försökte man återskapa den gamla medeltida

stil som försvunnit inne i kyrkan vid ombyggnaden 1842. Altartavlan målad av K Reimer 1904, förställer Kristi himmelsfärd.

På altaret står ett krucifix av koppar från 1500-talet. I kyrkans tak hänger fyra ljuskronor, varav en är av trä.

Kyrkorgeln är till sin ursprungliga del vad gäller fasaden från 1893 men i övrigt helt och hållet ombyggd 1915 och består av

fem stämmor. Dopfunten är av sandsten och enligt expertisen från 1200-talet. I klockstapeln, ombyggd 1823 och försedd med

träpanel, hänger en klocka som enligt text och rim på den, efter en olyckshändelse omgöts i Skara 1754, Anders Blidberg,

kyrkoherde skrev texten.

 

Koordinater X 6438904, Y 1344321

Se bilderna i ett bildgalleri