Kalvs Kyrka

Svenljunga Kommun

En tidigare kyrka uppfördes 1837 men förstördes 1896 genom en brand. Murarna var dock i stort

sett bevarade. Nuvarande kyrka byggdes 1898 - 1899 efter ritningar av Carl Crispin. Kyrkan består

av ett långhus med nord-sydlig orientering. Vid södra kortsidan finns ett smalare runt kor och vid norra

kortsidan ett kyrktorn. Första renoveringen genomfördes 1922 då golvet lades om, en omfattande renovering

 genomfördes åren 1952 - 1953 under ledning av Sture Lango, länsarkitekt i Halmstad. Västra portalen sattes

igen och en dopplats anordnades. Nytt innertak sattes in, nya golv lades in och korgolvet höjdes ett steg 1967

renoverades fasaderna och 1982 genomfördes ännu en fasadrenovering. En invändig ombyggnad genomfördes

2002 efter ett program av arkitekt Lars Redegard. Ett nytt korgolv lades in och korets upphöjning minskades.

Ett nytt altare tillkom och en ny läkarbyggnad med glasparti tillkom och vapenhuset byggdes om.

 

Koordinater X 6349764, Y 1335088

 

Se bilderna i ett bildgalleri