Kalvs Kyrka

Svenljunga Kommun

En tidigare kyrka uppfördes 1837 men förstördes 1896 genom en brand. Murarna var dock i stort sett bevarade. Nuvarande

kyrka byggdes 1898 - 1899 efter ritningar av Carl Crispin. Kyrkan består av ett långhus med nord-sydlig orientering. Vid

södra kortsidan finns ett smalare runt kor och vid norra kortsidan ett kyrktorn. Första renoveringen genomfördes 1922 då

golvet lades om, en omfattande renovering genomfördes åren 1952 - 1953 under ledning av Sture Lango, länsarkitekt i Halmstad.

Västra portalen sattes igen och en dopplats anordnades. Nytt innertak sattes in, nya golv lades in och korgolvet höjdes ett steg

1967 renoverades fasaderna och 1982 genomfördes ännu en fasadrenovering. En invändig ombyggnad genomfördes 2002 efter ett

program av arkitekt Lars Redegard. Ett nytt korgolv lades in och korets upphöjning minskades. Ett nytt altare tillkom och en ny

läkarbyggnad med glasparti tillkom och vapenhuset byggdes om.

 

Koordinater X 6349764, Y 1335088

Se bilderna i ett bildgalleri