Karl Gustavs Kyrka

Varbergs Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkan är från tidigt 1800-tal och ligger på samma plats som en äldre träkyrka som revs 1828. Kyrkoplatsen har sannolikt medeltida ursprung, när nuvarande stenkyrka uppfördes bytte socknen namn från Skedeskamma till Karl Gustav socken. I den gamla kyrkan fanns takmålningar utförda 1754 av Ditlof Ross. Vid rivningen köptes brädorna av en bonde, som återanvände dem som byggnadsmaterial. Vid renoveringen 1950 av Nösslinge kyrka hade brädorna återfunnits och de donerades dit. De uppsattes i Nösslinge kyrka vapenhustak. Kyrkan uppfördes 1828 i nyklassicistisk stil efter ritningar av arkitekt Samuel Enander. Kyrkan består av rektangulärt långhus med utbyggd absid i öster och ett smalare kyrktorn i väster. Ingångar finns i väster via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. Kyrkans nyklassiska stilkaraktär är välbevarad, såväl exteriört som interiört. De vitputsade murarna genombryts av stora, rundbågiga fönsteröppningar. Sydportalen med lunettfönster ovanför. Kyrktornet kröns på tidtypiskt sätt av huv med lanternin. Det vida, ljusa kyrkorummet täcks av ett flackt tunnvalv av trä med taklist i avvikande färg. Adsiden har ett kassetterat hjälmvalv. Läktarunderbyggnad från 1967 med bland annat sakristia

 

 

 

 

Koordinater N 57.25716°, E 12.55643°

 

Se bilderna i ett bildgalleri