Karleby Kyrka

                                                                                             

Här i bygden har människor bott i mer än 4000 år men kyrkan är förhållandevis

ung, byggd i empirestil 1839. Den hade en föregångare, en ovanligt hög absid-

kyrka med torn. Den nuvarande altartavlan framställer korsfästelsen. Kristi

himmelsfärd, och den heliga treenigheten i en provinsiell rokokostil. Kyrkan förnämsta

prydnad är ett triumfkrucifix, troligen från 1200-talet och nu placerat över predik-

stolen. Dopfunten av sandsten är från medeltiden. På väggen här hänger en

kalkduk av svart sammet med silverbroderier från 1800-talet. I fönstret intill

står ett kristallkors med två ljusstakar, en gåva till kyrkan, liksom de båda

stora malmljusstakarna vid altaret. Orgeln är byggd 1877 av A.P Kullbom

och renoverad 1970. I sakristian finns två länsstolar från 1700-talet och

på det lilla altaret ett krucifix från Oberammergau. Två kollekthåvar

härstammar från 1768. Vinkannan ät ett värdefullt svensk silverarbete, skänkt

till kyrkan av bonden Jan Larsson 1850. Två av ljuskronorna finns kvar från

1700-talet. Flera äldre gravstenar placerades 1969 i vapenhuset.

 

Koordinater X 6449408, Y 1372345

 

Se bilderna i ett bildgalleri