Karlsborgs Fästning

Karlsborgs Kommun

 

Det mäktiga fästningsbygget på Vanäs udde påbörjades 1819 och avslutades 1909. Fästningen var den största i Europa och

avrustades 1928. Fästningen, som hade en planerad byggnadstid på 10 år, började byggas 1819 enligt en av riksdagen då

beslutad försvarsplan, och det ursprungliga namnet var Vanäs fästning. Platsen föreslogs av generalen och viceamiralen Baltzar

von Platen  i samband med byggandet av Göta Kanal, som påbörjades i Forsvik, sju kilometer nordväst om Vanäs och var en av

förutsättningarna för en central fästning. Platsen ansågs lättförsvarad då den triangelformade Vanäs udde gör att fästningen får två sidor

mot Vättern.

 

Koordinater X 6490685, Y 1425485

Se bilderna i ett bildgalleri